headera24-1

Interview Het Ondernemersbelang

De energietransitie versnellen in de regio en ertoe bijdragen dat er genoeg vakkrachten zijn om dat mogelijk te maken. Dat zijn de doelstellingen van Stichting S-TEC Rivierenland.

S-TEC-directeur Stefan van Tongeren merkt dat ondernemers inmiddels vol voor verduurzaming van hun bedrijf gaan. Hij zegt: “Kosten besparen of investeren in omzet. De meeste ondernemers kozen meestal voor het laatste. Want in omzet genereren met hun product zijn ze goed. Maar nu de energieprijzen door het dak heen gaan, blijkt investeren in energiebesparing zo gek nog niet.” Adviseur bedrijven Alexander van Setten vult aan: “Door in duurzaamheid en nieuwe vormen van energie te investeren maakt de ondernemer zijn bedrijf gereed voor de toekomst. De waarde van het vastgoed stijgt. Het binnenklimaat verbetert; opdrachtgevers én medewerkers vinden het steeds belangrijker. Door deze voordelen verbetert ook de concurrentiepositie.” Hij ziet dat het kantelpunt in het denken over duurzaamheid bereikt is. Ondernemers zien nut en noodzaak ervan in. En niet alleen qua rendement. “De groep ondernemers die bereid is om de klimaatschade te beperken groeit snel.”

VERTROUWEN

Stefan van Tongeren noemt een aantal stadia in het traject voor energietransitie voor bedrijven. Dat begint met bewustwording en informatie verzamelen. Dan volgt het adviseren over de juiste stappen die te nemen zijn, gevolgd door het rond krijgen van de financiering, al dan niet met behulp van subsidies. Tenslotte is er de fase van de uitvoering. Hij legt uit: “De overheid legde zich vooral toe op bewustwording en informeren, de Postbus 51 spotjes. Maar je kan die ondernemer vervolgens niet zonder deskundige begeleiding laten staan, want hij ziet door de bomen het bos niet meer. S-TEC is onafhankelijk en kan adviseren welke investeringen het meeste rendement opleveren en welke commerciële partijen je kan inhuren om materiaal te leveren en te plaatsen. Ook de financiering, met dat woud aan subsidiemogelijkheden, vereist expertise. En uiteindelijk moet de uitvoering aan de verwachting voldoen. Wij begeleiden dat hele traject. Niet via een digitaal platform. Nee, goed begeleiden betekent om te beginnen dat we langs gaan bij die ondernemer. Persoonlijk contact, gebaseerd op vertrouwen is een voorwaarde.”
Alexander van Setten heeft inmiddels heel wat bedrijven van binnen gezien en geadviseerd over verduurzaming en energietransitie. Dat begint met een handelingsperspectief. Wat is het probleem, wat past bij jouw bedrijf, hoe pak je het aan (waar beginnen we), wat kost het en wat brengt het op. Concreet: hoe word ik als ondernemer beter van de energietransitie?

EÉN CENTRUM VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Om de energietransitie in de regio Rivierenland verder te professionaliseren is het Energie Expertise-team Rivierenland ontwikkeld. Dat moet, net als het energieloket voor particulieren, hét expertteam voor bedrijven worden op het gebied van de energietransitie. Gemeenten buigen zich over het voorstel hiertoe. Ook de provincie moet nog groen licht geven. Alexander van Setten vindt dat een regionale aanpak een voorwaarde is om zo’n Energie Expertise Centrum te laten slagen: “Lokaal krijg je dat niet goed voor elkaar. Voor iedere gemeente apart gaat het om te weinig bedrijven om ze compleet te kunnen ontzorgen. We verbinden en versterken regionaal de lokale expertise in de 8 gemeentes in Rivierenland. Zo hebben we de continuïteit en slagkracht om ondernemers echt verder te helpen. En hou je de kennis en werkgelegenheid in eigen regio.”

S-TEC

Het gesprek met Hét Ondernemersbelang vindt plaats in het moderne onderkomen van S-TEC aan de Teisterbantlaan in Tiel. Hier zijn de modernste snufjes op het gebied van de energietransitie te zien. Dat varieert van een waterbesparende douchekop, via hightech isolatiemateriaal tot ketels die warmte uit huis terug kunnen winnen. Verschillende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, presenteren hun product. Er zijn ook klaslokalen voor technisch onderwijs. Want S-TEC heeft ook als doel dat meer leerlingen zich gaan bekwamen in en interesseren voor duurzame techniek.

DOELSTELLINGEN

S-TEC is de afkorting van Stichting Smart Technology Expertise Center. Het vervult een platformfunctie voor advisering bij verduurzaming van bedrijven en particulieren. Directeur Stefan van Tongeren benadrukt dat alle samenwerkingspartners van wezenlijk belang zijn. Het verwezenlijken van de doelstellingen gebeurt langs vijf lijnen (functies). Naast de functie van onafhankelijk adviesloket voor particulieren en bedrijven noemt Stefan de showroom met duurzame oplossingen van commerciële bedrijven. En er is de WoonwijzerWinkel Rivierenland, intermediair en aanbieder voor particulieren en bedrijven. Hier worden duurzame producten gekoppeld aan advies én uitvoering.
De derde functie van S-TEC is onderwijs bieden, onder andere voor studenten van ROC Rivor. De studenten leren op MBO-4 niveau allerlei technieken op het gebied van Smart Building, ofwel slim bouwen Stefan van Tongeren: “Denk aan werkvoorbereiders. Hoe kan je complexe projecten op een efficiënte en duurzame manier bouwen? Dan heb je het over kennis over prefab, nieuwe bouwtechnieken, het toepassen van het Bouw Informatie managementsysteem (BIM), maar ook over het steeds nauwer samengaan van bouw en installatietechniek.”

JONGEREN

S-TEC wil jongeren interesseren voor duurzame techniek en helpen ze daarin op te leiden. Maar er zijn nog steeds veel bouwmensen die geen of weinig weet hebben van moderne duurzaamheidstechnieken. Voor hen zijn er de praktijkopleiders van InstallatieWerk Midden, de grootste opleider in installatietechniek van Nederland. Stefan van Tongeren schat dat 80 procent van de technici in de installatietechniek moeten worden bijgeschoold. Erg verwonderlijk vindt hij dat niet, want de innovaties in de energietransitie en de duurzame toepassingen volgen elkaar razendsnel op.
De praktijkopleiders leiden ook zij-instromers op. Samen met Alliander, het UWV, het leerwerkloket en de sociale werkvoorziening interesseren ze volwassenen voor een baan in de techniek en bieden scholingstrajecten aan. Op die manier willen S-TEC en aangesloten partners het tekort aan technisch personeel verkleinen.

TREFPUNT

S-TEC is hét trefpunt voor alle betrokken partijen. “Als er innovaties zijn op het gebied van de energietransitie, dan moet dat hier te zien zijn. We willen echt een kenniscentrum zijn”, is de ambitie van Stefan van Tongeren. Als laatste punt wil S-TEC het intermediair zijn tussen bouwers en afnemers die grotere duurzaamheidsprojecten uitvoeren in de regio. “Voor duurzame bouw en energietransitie moet het kennisniveau bij bedrijven en opdrachtgevers verbeteren. Dat vraagt iets van mensen. Daar kunnen wij iets in betekenen. En alle medewerkers en hun management in de techniek snappen dat er iets moet veranderen”, besluit hij.

Bron: Het Ondernemersbelang

https://www.ondernemersbelang.nl/nieuws/duurzame-investeringen-maken-bedrijven-gereed-voor-de-toekomst/

Tekst: Paul de Jager

Posted in

Laatste nieuwsberichten

EnergieVitaal

WoonWijzerWinkel eigen nieuwsbrief

Techniekdag 13 mei 2023

Uitnodiging voor de bouw

Minister Jetten laat zich inspireren in Rivierenland

Informatie werkbezoek

Meer vakspecialisten nodig

Nog even nagenieten van de Klimaat Hackathon

Interview Het Ondernemersbelang

Aanmelden nieuwsbrief S-TEC

Inschrijven nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.